Yuto

TERRACE HOUSE

TERRACE HOUSE Yuto Handa profile, he dreams an architect.

Profile Name: Yuto Handa Occupation: Tokyo-geijutsu-University (4th grade) Hometown: Kanagawa / Hiratsuka ...